Afval & grondstoffen

 • Aanbesteding grondstoffenmanagement Schiphol

  Ondersteuning bij de aanbesteding voor en het contractbeheer van een nieuwe afvalinzamelaar voor de luchthaven

  Lees meer
 • Contractaudit en restafvalstromen UMC Utrecht

  Inzicht in restafvalstromen en alle afspraken rondom het verwerken van restafval van het ziekenhuis

  Lees meer
 • (Bijna) Zero Waste in Utrecht

  Hulp bij de zoektocht naar een duurzame invulling van de afvalinzamellogistiek, voor een ambitieus ontwikkelproject in de stad

  Lees meer

Dromen, durven, denken, doen

De circulaire economie is onze inspiratiebron. Afval en grondstoffen zijn onze business. Langzaam maar zeker ervaren we dat de noodzaak voor een afvalvrije samenleving steeds groter wordt. Telkens weer zetten we daarom stappen, waarmee we afval verder terugdringen en hergebruik steeds belangrijker maken. Stapjes op weg naar een circulaire economie. Stantec helpt bij het zetten van die stappen; groot of klein. Lees meer

Op weg naar een echt duurzame wereld hebben we lef nodig. We moeten ons hoofd boven het maaiveld durven uitsteken.

Gerrit de Zoeten Senior Consultant
Lees meer

Nieuws & artikelen


Wordt goed scheidingsgedrag beloond of moet de vervuiler betalen?

De transitie van afval naar grondstof is alleen te reguleren en regisseren met een stringent afvalbeleid, waarin wordt gestreefd naar een scheidingspercentage van 75% van al het afval in 2020 (VANG). We denken graag mee bij het opstellen van dat afvalbeleid. Afval ontstaat namelijk al bij het inkopen van goederen, waar de hoeveelheid restproduct wordt bepaald. Een eerste aanknopingspunt voor een meer circulaire economie. Het volgende moment is de plek waar restafval ontstaat, in de keuken, waar wordt besloten welk afval wordt gescheiden en wat er in de afvalbak belandt. We hebben veel ervaring met het beïnvloeden van gedrag en het verlagen van drempels om de juiste keuze in de keuken te maken. De inwoners zelf hebben de meeste invloed op de afvalscheidingsresultaten, maar de mogelijkheden om deze resultaten te beïnvloeden heeft de gemeente zelf in het bezit.

Zwerfafval

In de aanpak van zwerfafval lijkt participatie het toverwoord. Gezamenlijk werken aan een schone leefomgeving maakt het niet alleen mogelijk om meer werk te verzetten, maar betrekt ook de gebruikers erbij en vergroot de betrokkenheid bij de openbare ruimte. Maar hoe kan de gemeente de komende jaren samen met haar inwoners en organisaties het beste aan de slag in de strijd tegen zwerfafval? We helpen bij het ontwikkelen van een visie en strategie voor het vormgeven van zinvolle extra maatregelen. We zorgen voor een leidraad voor de komende jaren, voor de programmering, begeleiding en implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Op weg naar een Circulaire Economie

De gemeente als grondstoffenregisseur. Hoe vult de gemeente deze rol in tussen de marktpartijen in de keten en hoe zorgt zij ervoor dat bewoners het afval ook zodanig aanbieden dat het geschikt is voor hergebruik? Het Ministerie van I&M legt met het VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof) de basis, maar uiteindelijk moeten burgers en bedrijven het oppakken. Co-creatie is een manier om samen te experimenteren en uit te vinden wat werkt en wat niet. We kunnen helpen om die rol als grondstoffenregisseur in te vullen. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en brainstormsessies, of het uitvoeren van scenario-onderzoeken voor het bestuurlijke traject rond veranderingen in uw inzamelmethodiek.

Locatieplan ondergrondse containers

Omgekeerd inzamelen verovert Nederland. Maar het opstellen van een locatieplan is een tijdrovend en kostbaar proces. Onze werkwijze versnelt het proces, voorkomt verrassingen en biedt bewoners keuzes. Dankzij inzet van een GIS (geografisch informatiesysteem) worden plaatsingsaspecten als bebouwing, openbaar groen, grondeigendom, ligging van kabels en leidingen en bodemverontreiniging vanaf het begin meegenomen in het planproces. Ook houden we rekening met de afstanden van woningen tot de containers en vereisten voor efficiënte inzameling. Door de ruimtelijke data te visualiseren is het mogelijk om eenvoudiger, sneller en gerichter potentiële locaties af te wegen. Dit bespaart tijd in het planproces en voorkomt verrassingen en hoge kosten tijdens de plaatsing. Ook biedt het de mogelijkheid om afwegingen duidelijk en visueel aan bewoners toe te lichten, wat de acceptatie vergroot.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team