We zijn er trots op dat we vooruitstrevende ingenieurs zijn. We wegen bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte niet alleen de kosten, prestaties en risico’s nauwkeurig af. Maar nemen een net even andere houding dan u gewend bent in de ingenieursbranche. Het doel blijft om afgewogen besluiten te nemen voor een optimaal functionerende infrastructuur, maar we leggen als doel om hierbij echt te denken aan alle belanghebbenden. Gebruikmakend van onze ervaring, directe communicatielijnen en een integrale en praktische aanpak,  leveren we voor onze opdrachtgevers goede, economisch voordelige, en doelmatige producten die rekening houden met alle bestaande informatie en de belanghebbenden. Onze oplossingen worden gedragen en hebben een doorkijk naar de hele levenscyclus van de te ontwerpen openbare ruimte, wat betekent dat we waar mogelijk werken met duurzame materialen en de kosten tijdens de beheer- en onderhoudsfase meewegen in het ontwerp. 

Slim veldwerk

Conditionerende onderzoeken (zoals bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, of bemalingsadviezen) vormen vaak een risico omdat niet bekend is wat er onder het maaiveld aanwezig is. We gebruiken alle informatie om de onderzoeksopzet toe te spitsen op de echte doelstelling, waardoor onnodig onderzoek wordt voorkomen. Door zelf deze onderzoeken uit te voeren kunnen we veldwerk combineren, waarmee overlast wordt beperkt en verzamelen wij alle benodigde informatie om een goed contract op te stellen.

Complete ondersteuning

We ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers in het maken van ontwerpkeuzes, stellen contracten op, begeleiden aanbestedingen en zorgen dat de realisatie in lijn is met de eisen en wensen uit de ontwerpfase. Werkend volgens het principe van integraal projectmanagement, verwerken we alle gemaakte ontwerpkeuzes en verzamelde informatie in een contract en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken van ontwikkellocaties of het (her)ontwerpen van wegen en/of de riolering.

Na de realisatie ondersteunen wij opdrachtgevers met het managen van assets. De basis hiervoor ligt in het ‘areaal op orde’, waarna wij keuzes voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voorleggen. Dit doen wij door instandhoudingsplannen op te stellen en deze te verwerken in een programmering voor het beheer- en onderhoud van de hele openbare ruimte; van wijkontsluitingsweg tot riolering of van dijk tot snelweg. Hierbij zorgen wij voor een juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s: assetmanagement.

Ons totaalpakket aan dienstverlening en integrale aanpak zorgen ervoor dat wij producten van hoge kwaliteit leveren en het proces ernaartoe naar volle tevredenheid laten verlopen. Dankzij deze kwaliteit en integrale aanpak leveren wij kostenbesparingen en meerwaarde vanaf de ontwerpfase, via realisatie en beheer en onderhoud tot uiteindelijk sloop.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

    Neem contact op
  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

    Word lid van het team