Skip to main content
Start of main content

Informatiemodel voor het Hoogwaterbeschermings-programma

Een uniek model om alle belanghebbenden te informeren

 • Den Haag, Nederland

  Den Haag, Nederland

Een uniek model om te helpen bij het informeren van stakeholders

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is in het leven geroepen om maatregelen uit te voeren waarmee primaire waterkeringen, zoals dijken, sluizen, dammen en duinen, voldoen aan huidige en toekomstige veiligheidsnormen. De programmadirectie van het HWBP staat voor de uitdaging om centraal de regie te voeren over de decentrale uitvoering. De ambitie daarbij is hoog: het doel van het programma is om zowel een significante productieverhoging en als duidelijke kostenverlaging te realiseren ten opzichte van eerdere programma’s.

Stantec heeft een informatiemodel ontworpen waarmee de programmadirectie van het HWBP haar informatiehuishouding kan inrichten. Het model voorziet in de informatiebehoefte van de betrokken belanghebbenden en biedt de oplossing voor het efficiënt en effectief verkrijgen en presenteren van sturingsinformatie. Bij de ontwikkeling is daarbij speciaal rekening gehouden met de afweging tussen de verschillende belangen van decentrale en centrale betrokkenen. Met dit in gedachten hebben we ons in eerste instantie gericht op de vormgeving van het informatiemodel. Het op een goede manier vormgeven van de informatievoorziening kan bij uitstek bijdragen aan de beoogde trendbreuk van ‘ieder voor zich’ naar ‘samen de schouders eronder’.

De aanpak om te komen tot een ontwerp van een informatievoorziening voor de programmadirectie bestond uit het analyseren van alle alternatieve manieren waarop informatie kan worden verzameld, verwerkt en gepresenteerd. De geïnventariseerde en geanalyseerde informatiebehoefte van de programmadirectie en de ervaring van Stantec vormen de basis voor het ontwerp van het informatiemodel voor het verzamelen van gegevens en opslaan en delen van informatie. Daarnaast heeft Stantec met het informatiemodel als uitgangspunt, in samenwerking met de betrokkenen, kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en een routekaart opgesteld om de programmadirectie te helpen komen tot een adequate informatiehuishouding.

In een oogopslag

Client
 • Rijkswaterstaat

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team
End of main content To top
посмотреть

https://progressive.ua

лечение в Баден Бадене Германия